Ontwerp

Concept-ontwerp Peize-Zuid

De gemeente heeft een concept-ontwerp gemaakt voor Peize-Zuid. Samen met een stedenbouwkundig bureau en een landschapsarchitect is in verschillende bijeenkomsten overlegd met een groep omwonenden en een aantal medewerkers van de gemeente. Op basis hiervan is een concept-ontwerp gemaakt. Hierin is rekening gehouden met de aansluiting van de omliggende wijken en het groene karakter van Peize. Ook krijgen water en natuur een belangrijk plek in de nieuwe wijk. In oktober vindt u het concept-plan op deze website.

Water 

Peize-Zuid krijgt een eigen watersysteem bovenop het al bestaande watersysteem. Er wordt veel ruimte gemaakt voor waterbuffers, waarop alle woningen afwateren.  

Natuur

Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat er een aantal bijzondere bewoners zijn. Zo leven in het gebied een kerkuilpaartje, verschillende soorten vleermuizen en vogels, zoals mussen, grauwe vliegenvangers en spreeuwen. 

De oude bomenstructuren blijven hierom staan. De vleermuizen en vogels blijven gebruik maken van de bomen. Voor u is het fijn dat er al mooie grote bomen in de wijk staan. Alle nieuwe bewoners worden verder uitgedaagd om meer ‘groene voorzieningen’ aan te brengen in de woning en tuin, denk aan nestkastjes aan de gevel, ruimte in de spouw voor vleermuizen, een bloemrijke tuin voor vogels en bijen, enzovoort.

Kortom: wonen in een natuurlijke en groene omgeving!