Onderzoeken

Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe inrichtingsplan voor Peize-Zuid en het bijbehorende bestemmingsplan. Er wordt niet alleen gekeken naar de verkaveling maar ook hoe de bestaande kwaliteiten in het gebied behouden en versterkt kunnen worden. En tegelijkertijd oplossingen te vinden voor knelpunten in en rond het gebied. Hierbij is rekening gehouden met de aansluiting van de omliggende wijken en het groene karakter van Peize. Ook krijgen water en natuur een belangrijk plek in de nieuwe wijk.

Water 

Peize-Zuid krijgt een eigen watersysteem bovenop het al bestaande watersysteem. Er wordt veel ruimte gemaakt voor waterbuffers, waarop alle woningen afwateren.  

Natuur

Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat er een aantal bijzondere bewoners zijn. Zo leven in het gebied een kerkuilpaartje, verschillende soorten vleermuizen en vogels, zoals mussen, grauwe vliegenvangers en spreeuwen. 

De oude bomenstructuren blijven hierom staan. De vleermuizen en vogels blijven gebruik maken van de bomen. Voor u is het fijn dat er al mooie grote bomen in de wijk staan. Alle nieuwe bewoners worden verder uitgedaagd om meer ‘groene voorzieningen’ aan te brengen in de woning en tuin, denk aan nestkastjes aan de gevel, ruimte in de spouw voor vleermuizen, een bloemrijke tuin voor vogels en bijen, enzovoort. Kortom: wonen in een natuurlijke en groene omgeving! 

Verkeer

In de omgeving zal de afwikkeling van doorgaand en lokaal verkeer de nodige wijzigingen ondergaan. Een nieuwe wijk geeft meer verkeer dat op een goede manier zijn weg moet vinden. Daarmee wordt ook een kans geboden om de huidige verkeerssituatie rond Peize-Zuid te verbeteren.

Onderzoeken

Wilt u meer weten over de watertoets, de kerkuilcompensatie of de verkeersstromen in Peize-Zuid, laat ons het weten via dit aanvraagformulier. Dan sturen wij de documenten via de e-mail naar u toe.