Weer een stapje verder

Het is een poosje stil geweest hier op de website, maar we hebben niet stil gezeten. Er zijn in de afgelopen periode veel gesprekken geweest met belanghebbenden en omwonenden. Ook hebben we de website iets aangepast. Er ligt nu een definitief stedenbouwkundig ontwerp. Dit staat onder het menu ‘Ontwerp’. In de afgelopen periode zijn ook weer een aantal onderzoeken geweest. Wilt u hier meer van weten, laat het ons weten. Wij sturen ze graag naar u toe via de e-mail. Hoe u dit doet, vindt u onder het menu ‘Onderzoeken’.

Vaststelling bestemmingsplan

We zijn nu bezig met de vaststelling van het bestemmingsplan Peize-Zuid. De planning is als volgt:

Week 7: Informatieve inloopavond belanghebbenden en -stellenden.

Week 7: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage na inloopavond.

Week 13: Einde periode van 6 weken om zienswijzen in te dienen.

Week 15: College neemt besluit om bestemmingsplan vast te stellen

Week 19: Oordeelsvormende raadsvergadering (11 mei)

Week 20: Besluitvormende raadsvergadering (18 mei)

Week 26: Einde beroepstermijn (6 weken na besluit raad)

Bij geen beroep is op de dag na het einde van de beroepstermijn het bestemmingsplan onherroepelijk.

Deze  planning is gebaseerd op een situatie zonder zienswijzen. Indien wel zienswijzen worden ingediend dan is het aannemelijk dat de hele planning opschuift.