‘Waterhuishoudkundige plan’

Het oostelijk deel van de toekomstige woonwijk (aan de kant van De Pol) is een relatief nat gebied. Dat is niet handig als je er woningen wilt bouwen. De gemeente heeft Arcadis daarom onderzoek laten doen naar manieren waarop het water in het gebied goed weg kan stromen. Dit staat in een zogenaamd waterhuishoudkundige plan.

Dit plan is naast het concept verkavelingsplan gelegd om te kijken of de bedachte verdeling in kavels, wegen en overige plekken haalbaar is. Dat blijkt niet op alle punten het geval te zijn. De gemeente werkt nu aan een aangepast verkavelingsplan waarin ruimte is om het water op een geleidelijke manier weg te laten lopen. De maatregelen uit het waterhuishoudkundige plan hebben ook voor de bestaande woningen – die aan de noordkant van de toekomstige woonwijk liggen – een positieve uitwerking.