Uitnodiging inloopavonden

Gemeente Noordenveld is van plan om maximaal 150 woningen te gaan bouwen in het gebied tussen de Achteromweg en de Oostingslaan in Peize. Na een ruime voorbereidingstijd is er een stedenbouwkundig plan uitgewerkt waarin de toekomstige inrichting van het plangebied, Peize-Zuid genoemd, zichtbaar is.

Om tot realisering van dit plan over te kunnen gaan moet er een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. De formele ter inzagelegging, als begin van de vaststellingsprocedure, start op 24 februari 2022. Voorafgaand willen wij u tijdens inloopavonden graag informeren over de plannen.

Inloopavonden op 16 en 17 februari in Café Ensing

Wij willen u tijdens informele inloopmomenten graag informeren over de verschillende plannen. Het is de bedoeling om per avond in twee groepen van maximaal 50 bewoners/belanghebbenden themagewijs een uur met elkaar in gesprek te gaan. De eerste groep start om 19.00 uur. Na een korte pauze van 20.00 uur – 20.15 uur start vervolgens de tweede groep waarmee om 21.15 uur de avonden worden afgesloten. Naast dat op deze manier iedereen de gelegenheid heeft om vragen te stellen kan zo ook voldoende rekening worden gehouden met de geldende corona maatregelen.

Wilt u hierbij zijn, meld u dan aan

U kunt zich tot 12 februari 2022 aanmelden voor deelname aan één van de inloopmomenten door een e-mail te sturen naar peizezuid@noordenveld.nl

Wilt u in het bericht aangeven welke momenten u aanwezig kunt zijn? Op basis van de aanmeldingen worden de groepen ingedeeld. Over de definitieve dag en tijdstip wordt u via de e-mail geïnformeerd.

Vragen

Voor vragen over de inloopavonden kunt u ook gebruik maken van het bovenvermeld e-mailadres.