Ontwerp bestemmingsplan vastgesteld

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad van Noordenveld met ruime meerderheid ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Peize-Zuid. Een belangrijke stap op weg naar het realiseren van nieuwe woningen in het gebied.

Ontwerp ter inzage gelegd

Na de zomervakantie (in september) wordt het ontwerp bestemmingsplan Peize-Zuid opnieuw voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In die periode kan nog beroep tegen het plan worden aangetekend bij de Raad van State. De wachttijd voor behandeling bij de Raad van State bedraagt momenteel minimaal een half jaar. De verwachting is dat er medio 2023 een besluit over wordt genomen.