Eerst uitslagen onderzoeken, dan weer meepraten

Zodra alle resultaten van de onderzoeken binnen zijn en er meer duidelijk is over de situatie op het gebied van waterbeheer, ecologie, archeologie en verkaveling, wordt dat op deze website en in de nieuwsbrief bekend gemaakt. De gemeente Noordenveld nodigt dan omwonenden en geïnteresseerden uit om hun mening te geven en mee te denken over de verdere inrichting van Peize-Zuid. Als straks het nieuwe verkavelingsplan klaar is, gaat de gemeente aan de slag met het bestemmingplan. Het is de bedoeling dat het concept bestemmingsplan komend voorjaar klaar is.